بلاگ

مبارزه با هر وضع نامطلوبی فقط قدرت آن را علیه شما بیشتر می کند.

کتاب صوتی متعادل بودن
نویسنده وین دایر
مبارزه با هر وضع نامطلوبی فقط قدرت آن را…

ادامه مطلب

به کسب وکار نگاهی بلندمدت داشته باشید

کتاب صوتی کسب و کار پرسود
نویسنده برایان تریسی
به کسب وکار نگاهی بلندمدت داشته باشید توانایی…

ادامه مطلب

کتاب صوتی بیشتر حقوق بگیرید - رئیس خوبی انتخاب کنید

کتاب صوتی بیشتر حقوق بگیرید
نویسنده برایان تریسی
رئیس خوبی انتخاب کنید - این یکی از…

ادامه مطلب

خودتان را تبلیغ کنید، ایده هایتان را مبادله کنید

کتاب صوتی حرف بزن تا برنده شوی
نویسنده برایان تریسی
خودتان را تبلیغ کنید، ایده هایتان را…

ادامه مطلب

کتاب صوتی بازاریابی - رقیب شما چه کسی خواهد بود

کتاب صوتی بازاریابی
نویسنده برایان تریسی
رقیب شما چه کسی خواهد بود؟ - در واقع فکر کردن…

ادامه مطلب

کتاب صوتی 21 روش عالی برای اینکه بیشتر حقوق بگیرید و زودتر ترقی کنید

کتاب صوتی 21 روش عالی برای اینکه بیشتر حقوق بگیرید و زودتر ترقی کنید.
نویسنده برایان تریسی

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه سایت آخرین کتاب های صوتی و اخبار را در مستقیما در ایمیل خود دریافت خواهید کرد