خودتان را تبلیغ کنید، ایده هایتان را مبادله کنید

کتاب صوتی حرف بزن تا برنده شوی
نویسنده برایان تریسی
خودتان را تبلیغ کنید، ایده هایتان را مبادله کنید - صحبت کردن در جمع نوعی تجارت است و اصولی که در ارائه سخنرانی¬های تجاری به کار می¬روند همان اصولی هستند که در سخنرانی در جمع صدق می¬کنند. هرچه مخاطبان شما را بیشتر دوست داشته باشند و هر چه اعتماد بیشتری به شما داشته باشند ترس کمتری از پذیرفتن پیامتان خواهند داشت. آنها هر چه بیشتر به شما اعتماد داشته باشند، تاثیر بیشتری از صحبت¬هایتان می-پذپرند. وقتی آنها کاملا به شما اعتماد داشته باشند، توصیه-هایتان را راحت¬تر می¬پذیرند. هدف از ارائه سخنرانی برای هر نوع گروهی، این ا ست که دیگران را ترغیب کنید تا طور دیگری فکر و عمل کنند.
شما همیشه حق انتخاب دارید: می توانید ترغیب¬کننده و تاثیرگذار باشید، یا تسلیم و تاثیرپذیر. می¬توانید کاری کنید که مردم با شما همکاری کنند، یا این که شما با آنها همکاری کنید. انتخاب با شماست.
خبر مسرت بخش این است که توانایی مبادله کردن یک مهارت اکتسابی است. تمام فروشندگان برجسته زمانی در این حرفه ضعیف بودند. بسیاری از افرادی که امروزه جزء10 درصد برجسته در زمینه تجارت هستند، زمانی جزء 10 درصد ضعیف بوده اند. شما می توانید با تمرین و تکرار، مهارت مبادله و تجارت کردن را بیاموزید. ترغیب کردن، ارتباط برقرارکردن و تحت تاثیر قرار دادن " تمام این مهارت ها، اکتسابی هستند."

با عضویت در خبرنامه سایت آخرین کتاب های صوتی و اخبار را در مستقیما در ایمیل خود دریافت خواهید کرد